Ginnekenweg 341, 4835 ND, Breda

Privacyverklaring

Praktijk Nicole Bos en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Praktijk Nicole Bos hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom is deze privacyverklaring opgesteld.

Uw dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. De wet verplicht de praktijk om de dossiers twintig jaar te bewaren. In mijn dossiers bewaar ik de door u getekende behandelovereenkomst, mijn werkaantekeningen en eventuele correspondentie.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen in het geval van relatie- of gezinstherapie worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Ik heb als psycholoog een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreek. Deze toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de echtgenoot/partner, ouder(s), broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten uit.

Cookie statement

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden. In dit cookie statement wordt toegelicht welke cookies er worden geplaatst en met welke doelen.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om te kunnen zien welke onderdelen van de website u heeft bekeken. Zo kunnen de dienst(en) zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Deze site Google Analytics. Via de website wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier wordt bijgehouden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Praktijk Nicole Bos heeft hier geen invloed op. Praktijk Nicole Bos heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Google anonimiseert de verzamelde informatie zoveel mogelijk. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VS. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield-principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Verwijderen van cookies

Meestal kunt u uw cookies wissen via de instellingen van de browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Praktijk Nicole Bos, Ginnekenweg 341, 4835 ND Breda.
Tel 06 48258774