Ginnekenweg 341, 4835 ND, Breda

Relatietherapie

“Voor altijd en eeuwig” in een liefdesrelatie is lang niet altijd vanzelfsprekend. Een relatie vergt soms hard werken en inzet en onder bepaalde omstandigheden en in bepaalde periodes kan een relatie onder grote druk komen te staan.

In elke relatie komen betere en mindere periodes voor. Bepaalde levensfases of gebeurtenissen kunnen er voor zorgen dat spanningen toenemen, dat je allebei meer je eigen weg gaat, je elkaar niet meer kan bereiken. Er komen verwijten en/ of er ontstaat onbegrip over en weer. Er kan meer ruzie komen binnen de relatie of men trekt zich juist terug en praat zelden nog met elkaar. Vaak kom je samen vanzelf weer uit zo’n periode.

Soms zit je echter zo vast in negatieve patronen dat je er samen niet meer uit komt.
Relatietherapie kan jullie dan weer op de gewenste weg helpen. In gesprekken bekijken we waar jullie tegenaan lopen, wat er allemaal speelt, waardoor jullie relatie onder druk is komen te staan. Ik ga samen met jullie opnieuw naar jullie kijken als individu en naar jullie relatie tot elkaar.

In de therapie bekijken we welke ongewenste patronen er in de relatie zijn geslopen en hoe de vicieuze cirkel te doorbreken. Op die manier krijgen jullie nieuwe inzichten, in jezelf, in de ander en in jullie relatie.

Soms is eerst verwerking van een bepaalde periode of gebeurtenis noodzakelijk voor je weer samen verder kan, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van vreemdgaan binnen de relatie. Daar wordt dan eerst ruimte voor gemaakt.

Ondersteuning bij echtscheiding

Soms komt het voor, ondanks alle inspanningen, dat je samen besluit dat het beter is om uit elkaar te gaan. Ook dan kunnen gesprekken zinvol zijn om de relatie op een voor beiden aanvaardbare manier af te ronden. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn is het belangrijk dit op een zorgvuldige manier te doen. Ik kan jullie dan helpen het ouderschap verder samen vorm te geven.